Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła 45 Poronin.

By: admin 21 June 2016

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła 45 Poronin.

Dnia 3- go kwietnia 2016 roku po Mszy św. dziękczynnej odprawionej w kościele pw. Św. Daniela w Domu Podhalan odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła 45 Poronin im. Zofii Gracy. Prezeska Zofia Bobak Ustupska przywitała przybyłych na zebranie: prezesa  ZPPA Józefa Cikowskiego, wiceprezesa d/s kultury Zdzisława Dorulę, kandydatów oraz licznie zebranych członków Koła, następnie złożyła szczegółowe sprawozdanie za ostatni rok z działalności finansowej Zarządu Koła, przedstawiła listę imprez, donatorów i sponsorów. Protokół zebrań odczytała sekretarka protokołowa Anna Szatkowska.

W podsumowaniu działalności Zarządu Koła należy podkreślić duże znaczenie osoby pani prezes, która sposobem bycia, postępowaniem, umiejętnością współżycia, świetną organizacją pracy, zebrała grono ludzi z pełnym oddaniem i determinacją pracujących na rzecz krzewienia i rozwoju kultury, sztuki, tradycji ludu Podhala. Mamy w Kole wielu ofiarnie pracujących ludzi, szczodrych sponsorów, donatorów, którzy współpracują z nami w realizacji podjętych zamierzeń i planów. Przyjęto plan pracy na najbliższy okres, a m. in: Poroniańskie Lato, Wydanie Pamiętnika z okazji 30-tu lat istnienia i działalności Koła Poronin, wydanie książki treścią związanej z folklorem Podhala pt.,, Tam, gdzie zakwitają krokusy”. Wiceprezes Koła Poronin Dr Bronisław Orawiec w swoim wystąpieniu powiedział: dzięki energicznej, twórczej, pełnej inicjatywy i dobrze zorganizowanej pracy przez prezeskę Zofię Bobak Ustupską mamy duże osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kultury i tradycji podhalańskich.

Wybory przeprowadził i przysięgę od nowo wybranego przez aklamację Zarządu odebrał prezes ZG ZPPA Józef Cikowski. Pogratulował wiceprezesce ZG ZPPA, prezesce Koła Poronin Zofii Bobak Ustupskiej, Zarządowi oraz członkom Koła Poronin dobrej, owocnej pracy na rzecz ZPPA, kultywowania kultury, tradycji góralskich wśród Polonii oraz życzył wszystkim dalszych sukcesów.

W skład nowego Zarządu weszli:

Kapelan                                   Ks. Robert Łojek

Wicekapelan                            Ks. Sławomir Kurc                                                                       

Prezes                                      Zofia Ustupska Bobak                                                                                                                                                                                

Wiceprezes                              Dr Bronisław Orawiec

Wiceprezeska                          Małgorzata Łazarczyk

Sekretarz protokołowy            Anna Szatkowska

Dyrektor                                  Tomasz Lassak 

Wicedyrektor                           Marta Cudzich                                                                                           

Sekretarz finansowy               Anna Skupień                               

Skarbnik                                  Zofia Haza

Chorąży                                   Andrzej Buńda

Chorąży                                   Władysław Haza

Marszałek                                Jan Polak

Komisja rewizyjna                  Maria Łazarczyk

Komisja rewizyjna                  Anna Maciata

Komisja rewizyjna                  Maria Gocal

Korespondent                          Mgr Jan Skupień

Zebranie odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze a równocześnie pełnej konkretnych treści- merytorycznej dyskusji.

Korespondent Koła 45 Poronin mgr Jan Skupień.

 

Comments:

Log in or register to leave comments