CHICAGOWSCY GÓRNICY UCZCILI ŚWIĘTO SWEJ PATRONKI ŚW BARBARY

By: admin 12 December 2014

 

Bankiet rozpoczął się od uroczystego wprowadzenia sztandarów.   Związek Ślązaków istnieje od 1994 roku i skupia nie tylko Ślązaków i górników, ale wszystkich bez względu na przynależność regionalną. Na zorganizowanej przez Związek Ślązaków zabawie przybyli nie tylko górnicy, ale też zaproszeni goście  z Polski oraz przedstawiciele różnych organizacji polonijnych. Należy nadmienić, iż Św. Barbara należy do grona najpopularniejszych świętych, ale o jej życiu nie posiadamy wielu informacji. Akta jej męczeństwa zaginęły, a w ciągu wieków życie świętej upiększyły liczne legendy.
Św. Barbara była w Kościele czczona już bardzo wcześnie, głównie jako patronka od nagłej śmierci. Patronką górników stała się jednak dopiero w XVIII wieku, kiedy kult Świętej rozprzestrzenił się na obszar Górnego Śląska. Wyrazem żywego kultu były liczne bractwa jej imienia, teksty liturgiczne, nazwy kościołów i kaplic oraz liczne obrazy i figury Świętej. Barbarę uważano już nie tylko za wybawicielkę od nagłej śmierci, ale także jako patronkę górników, którzy w dzień św. Barbary przypadający na 4 grudnia uroczyście obchodzą swoje święto.

Comments:

Log in or register to leave comments