Bal Nauczycieli

By: admin 05 November 2013

Na balu u króla Stasia – polonijni nauczyciele świętują 240. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej

            12 października w salach Orła Białego w Niles odbył się pierwszy polonijny Bal Nauczyciela zorganizowany przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Jego celem było nie tylko upamiętnienie przypadającej 14 października 240. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego ministerstwa oświaty, ale również uhonorowanie wysiłku polonijnych nauczycieli, którzy na gościnnej ziemi amerykańskiej uczą języka polskiego, polskiej literatury, historii i geografii kolejne pokolenia Amerykanów polskiego pochodzenia. Uroczystości wieczoru, który prowadziły Helena Sołtys, Urszula Gawlik i Ewa Koch,  rozpoczął spektakl historyczny przybliżający gościom  klimat epoki i przedstawiający wybitnych myślicieli - działaczy czasów oświecenia, dla których edukacja i wychowanie młodego pokolenia były zadaniem najważniejszym. Plejadę wybitnych postaci zapoczątkował duch księdza Piotra Skargi, wielkiego kaznodziei doby odrodzenia. W dalszej części programu, podczas obiadu sobotniego wzorowanego na tradycji „obiadów czwartkowych u króla Stanisława”, przy bogato zastawionym stole pojawiły się wybitne osobowości polskiego oświecenia : Stanisław Konarski, Grzegorz Piramowicz, Stanisław Staszic i Hugo Kołłątaj jak również ludzi pióra: poety Ignacego Krasickiego, autorów komedii Franciszka Bohomolca i Franciszka Zabłockiego oraz twórcy polskiej sceny narodowej Wojciecha Bogusławskiego, którzy za pomocą dzieł literackich pragnęli kształtować patriotyczne wzorce osobowe. Rozmowy o szkolnictwie i wychowaniu zakończył król Poniatowski, zapraszając swoich dostojnych gości i wszystkich uczestników balu na ucztę w iście królewskim stylu przy dźwięcznych taktach dworskiej muzyki. Szczególne wzruszenie u zebranych wywołał zagrany iście po mistrzosku polonez Michała Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. Autorką barwnego programu była Helena Sołtys, wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, a w role wybitnych postaci epoki wcielili się: polonijni aktorzy - Agata Paleczny i Andrzej Krukowski, członkowie ZNP - Cecylia Jabłońska, Alicja Nawara, Anna Rosa, Anna Siek, Halina Żurawski, absolwentka Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika Beata Sołtys, a także sympatycy Zrzeszenia, dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Kochanowskiego w Norridge Daniel Lach, Wiesław Konopka, Sebastian Rosiak i Antoni „Kuba” Sacha O oprawę muzyczną spektaklu zadbali uczniowie Akademii Muzycznej PASO pod dyrekcją Barbary Bilszty i Wojciecha Niewrzoła. Natomiast nad oprawą multimedialną i nagłośnieniem całego widowiska czuwały Urszula Michałowska i Magdalena Sołtys.

 Tegoroczny Bal Nauczyciela był okazją do nagrodzenia pracy polonijnych nauczycieli. Medalami Komisji Edukacji Narodowej przyznanymi przez minister Krystynę Szumilas, konsul Konrad Zieliński uhonorował Barbarę Kubik, Brigidę Urban i Agatę Wodzińską ze Szkoły im. Gen. Władysława Andersa, Zofię Piątkowską ze Szkoły im. Prałata Stanisława Cholewińskiego, Marię Jarończyk, Małgorzatę Ptak, Marię Węglowską i Mirellę Witek ze Szkoły im. Adama Mickiewicza, Grażynę Niedziółkę ze Szkoły Milenijnej im. Mikołaja Reja oraz Ewę Sumińską ze Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Podczas balu Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce nagrodziło również osoby zasłużone dla rozwoju polonijnego szkolnictwa, propagujące polską kulturę i język oraz wspierające polskie szkoły w aglomeracji chicagowskiej, przyznając statuetki „Honorowej Tarczy ZNP”. W gronie wyróżnionych osób znaleźli się: Janusz Boksa -wieloletni prezes ZNP, Jan Loryś - dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce, Teresa Abick – wiceprezes Związku Narodowego Polskiego, Anna Sokołowski – wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Wiktor Barczyk – nestor polonijnego szkolnictwa, założyciel i dyrektor Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina oraz Zbigniew Rogalski – wiceprezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Dyplomami uznania organizacja wyróżniła kapelana Zrzeszenia o. Jerzego Karpińskiego oraz konsula Konrada Zielińskiego. Zgodnie z tradycją, taneczna część wieczoru rozpoczęła się polonezem prowadzonym przez choreografa Teatru pieśni i tańca „Wici” panią Annę Strojny. Niewątpliwą atrakcją wieczoru była również loteria fantowa, nad przygotowaniem której czuwała niezastąpiona Alicja Nawara.  Zrzeszenie Nauczycieli Polskich dziękuje wszystkim przybyłym na sobotni bal nauczycielom, prezesom Komitetów Rodzicielskich, a przede wszystkim hojnym sponsorom nauczycielskiego balu i loterii fantowej oraz Helenie Zając, czuwającej nad zorganizowaniem stołu pełnego wszelakich słodkości, godnych królewskiej biesiady.

Anna Siek

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

Zdj - Helena Sołtys

       

 

Comments:

Log in or register to leave comments