Egzamin dojrzałości w Szkole im. Jana Kochanowskiego w Norridge IL

By: admin 21 June 2016


„A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie „ …..Jan Kochanowski
W budynku Ridgewood High School przy ulicy Montrose w Norridge, gdzie w soboty ma swą siedzibę Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego, 30 kwietnia 2016 roku uczniowie trzeciej klasy liceum zdawali egzamin dojrzałości. Szkoła im. Jana Kochanowskiego, do której uczęszcza 350 uczniów, już od 6 lat kształci dwujęzycznych uczniów w sercu Polonii Amerykańskiej. Szkoła im. Jana Kochanowskiego jest bardzo aktywna i może pochwalić wieloma sukcesami na arenie szkol polonijnych oraz bardzo szybkim rozwojem organicznym.
W tym roku do egzaminu przystąpiło 5 uczniów: Mateusz Kosiek, Mathew Krzysztofczyk, Martin Pelszyński, Sebastian Pasieka oraz Aneta Żalińska. Wcześniej każdy z maturzystów napisał pracę z języka polskiego na jeden z wybranych tematów i złożył ją komisji. W dniu egzaminu uczniowie prezentowali swoje prace maturalne posługując się prezentacją Power Point. W zestawie tematów matury pisemnej znalazły się takie, które miały zaświadczyć o znajomości powieści i poezji, a także dorosłości maturzystów, o ich życiowych preferencjach i krytycznej postawie wobec samych siebie. Wśród tematów maturalnych nie zabrakło rozważań o potrzebie tolerancji inspirowane literaturą i filmem czy przemyśleń dotyczących pamięci i życiowych doświadczeń bohaterów literackich różnych epok. Kolejną inspiracją do napisania pracy maturalnej był problem utraty domu, miejsca, swojej przynależności a także obraz ojczyzny w przekazie twórców literackich i w wyobrażeniu współczesnego człowieka. Członkowie komisji, w skład, której wchodzili: Pan dyrektor Daniel Lach, Pani dr Łucja Mirowska- Kopeć oraz Pani Małgorzata Jońska, wychowawczyni klasy, byli pod wielkim wrażeniem zaprezentowanych prac maturalnych. W serdecznej atmosferze, w której ogromny udział mieli nasi wspaniali rodzice, uczniowie dzielnie odpowiadali na pytania, często bardzo trudne. Pomiędzy komisją a uczniami nawiązał się owocny dialog.
Dialog, który utwierdził nas w przekonaniu jak konieczna jest misja naszej szkoły. Dojrzałość ich odpowiedzi oraz tematyka, która poruszaliśmy będzie dla nas pedagogów inspiracja na najbliższe lata. Ich wypowiedzi świadczyły o ich przywiązaniu do ojczyzny swoich rodziców.
Po wyczerpujących odpowiedziach nastąpił czas na podsumowanie części pisemnej i ustnej z j. polskiego. W tym czasie abiturienci mieli chwilę aby posilić się tradycyjnymi kanapkami przygotowanymi przez rodziców.
Po półgodzinnej przerwie maturzyści przystąpili do drugiej części egzaminu. Młodzież odpowiadała na wylosowane pytania z zakresu geografii i historii.
Matura to zazwyczaj dużo nauki i emocji. Pani dr Łucja Mirowska- Kopeć, która od lat uczestniczyw egzaminie dojrzałości organizowanego w naszej szkole, bardzo wysoko oceniła
wiedzę naszych „Kochanowskich” abiturientów. Naprawdę możemy być dumni z tego, że wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny na oceny celujące. Gratulujemy naszym uczniom a wkrótce absolwentom oraz ich rodzicom. Po zakończonym egzaminie uczniowie w miłej atmosferze w obecności rodziców podsumowali swój pobyt w szkole polskiej. Mówili początkowo o niechęci chodzenia do szkoły sobotniej i przyznali otwarcie, że szkoła była miejscem, gdzie krok po kroku wchodzili w polonijną dorosłość, wielokulturowość, dwujęzyczność, przyjaźń z rówieśnikami polskiego pochodzenia. Teraz są z siebie dumni, że po jedenastoletniej nauce w polskiej szkole ukończyli ją z wyróżnieniem. My nauczyciele, z żalem będziemy żegnać kolejną grupę polskiej młodzieży, która tu, na obczyźnie, tak dumnie kontynuuje tradycję egzaminu dojrzałości. Młodzieży, która już teraz jest ambasadorem polskości na ziemi Waszyngtona.
"Drodzy Uczniowie zamykacie pewien rozdział Waszego życia. Mam nadzieję, że wynosicie ze szkoły, oprócz wiedzy, umiejętności pisania i czytania w języku polskim, również wspaniałe wspomnienia i przyjaźnie"- powiedziała Małgorzata Jońska, wychowawczyni klasy.
Dyrektor Szkoły im. Jana Kochanowskiego w Norridge IL
Daniel Lach
szkolakochanowskiego.org

Comments:

Log in or register to leave comments